Wat als de wereld zoals we die kennen niet echt is?

If Quantum mechanics hasn’t profoundly shocked you, you haven’t understood it yet. 
— Niels Bohr

De Nobelprijs voor natuurkunde is dit jaar uitgereikt aan drie wetenschappers die experimenten uitvoeren in de wereld van de Quantum mechanica. Dit is een heel erg interessante theorie en het leek me daarom leuk om eens iets heel ander te doen en deze theorie met jullie te delen.

Quantum mechanica is de wetenschap waar ze naar hele kleine deeltjes kijken zoals elektronen en atomen. Dit zijn de bouwstoffen van de moleculen om ons heen en dus de bouwstoffen van de hele wereld.

Het is al meerdere keren bewezen dat Quantum mechanica de wereld om ons heen beter kan voorspellen dan de klassieke natuurkunde.

Quantum mechanica doet geen voorspellingen over de uitkomst van een experiment zoals klassieke natuurkunde, maar verteld ons iets over de kans dat een bepaalde uitkomst kan optreden.

Bijvoorbeeld. In klassieke natuurkunde hebben we een deeltje dat met 3 meter per seconde op een lineaire manier beweegt. We kunnen dan voorspellen dat over een seconde dat deeltje drie meter verder is dan het punt waarop we het nu meten.

Maar deeltjes bewegen zich niet rechtlijnig ze bewegen zich in golven. En door die golven kan een deeltje op een bepaald moment in de tijd zich op verschillende plaatsen bevinden. Vanuit de Quantum mechanica gezien zal het deeltje op het moment dat wij het meten een plek “kiezen”. Ofwel de meting beïnvloedt het deeltje.

In Quantum mechanica wordt er voor een experiment dus gekeken naar de kansen dat een deeltje zich op een bepaald moment in de tijd op een bepaalde plek bevindt.

Dit betekent ook dat we exact hetzelfde experiment meerdere keren kunnen doen met een andere uitkomst. En dat gaat in tegen wat de meeste mensen geleerd hebben. De meeste mensen denken vanuit oorzaak en gevolg. Als je exact hetzelfde doet als daarvoor zal de uitkomst ook hetzelfde zijn.

Einstein geloofde dat de Quantum mechanica het verkeerd had. Hij dacht dat het onmogelijk was dat uitkomsten “toevallig” zijn en dat er dus een verborgen factor moest zijn die de uitkomsten bepaald die we op dit moment nog niet kunnen zien en meten.

Er is een model ontwikkeld dat zich bezighoudt met deze theorie en om uit te vinden wie er nu gelijk heeft. Ik ben absoluut geen natuurkundige maar ik zal proberen om het uit te leggen.

Stel je voor dat we twee deeltjes hebben die afstammen van dezelfde bron. We kunnen wat over deze deeltjes zeggen aan de hand van de bron waar ze vandaan komen. Ze zullen van hetzelfde materiaal zijn als de bron bijvoorbeeld. Als de bron momentum heeft (beweegt) zullen de deeltjes dit ook hebben.

Stel je nu voor dat het originele deeltje geen spin/roterende beweeglijkheid heeft. Dan moeten de twee deeltjes die hiervan af komen samen ook geen spin hebben. Dat betekent dat als een deeltje met de klok mee draait het andere deeltje tegen de klok in moet draaien zodat de totale som geen rotatie is. Als we het ene deeltje meten kunnen we dus ook wat zeggen over het andere deeltje.

De Quantum mechanica gaat ervan uit dat een systeem zich niet in een bepaalde staat bevindt. Op het moment dat er een meting wordt gedaan valt het systeem in een bepaalde staat samen. Maar als de twee deeltjes kilometers ver van elkaar verwijderd zijn en we meten een deeltje dat daardoor samenvalt in een bepaalde staat, hoe weet dan het andere deeltje dat het op dat moment moet samenvallen in de tegenover liggende staat? Want op elk moment in de tijd moet het nettoresultaat hetzelfde zijn.

Het werd altijd gedacht dat de snelheid van het licht de snelst mogelijke snelheid was. Maar als twee deeltjes op hetzelfde moment over een grote afstand kunnen communiceren dan gaat dit veel sneller dan de snelheid van het licht.

De drie wetenschappers die dit jaar de Nobelprijs hebben gewonnen hebben met hun experimenten aangetoond dat dit is wat er inderdaad gebeurd. Dus het systeem bevindt zich niet in een bepaalde staat maar als we het gaan meten valt het samen in een bepaalde staat en er is een onmiddellijke communicatie tussen twee “entangled” deeltjes die zich op grote afstand van elkaar kunnen bevinden. Ze lieten zien dat de theorie van Einstein niet klopt en dat er geen verborgen variabele is.

Deze kennis is nuttig voor de technologie, kijk maar eens naar de nieuwste quantum computers.

Maar denk hier nu eens echt over na.

DIT ONDERZOEK LAAT ZIEN DAT DE WERELD ZOALS WIJ DIE ZIEN ALLEEN MAAR ZO IS OP HET MOMENT DAT WIJ DIE METEN. HOE WIJ NAAR DE WERELD KIJKEN BEÏNVLOED DE WERELD. ALLES IS ENERGIE EN INFORMATIE.

TWEE DEELTJES DIE KILOMETERS VAN ELKAAR VERWIJDERD ZIJN KUNNEN ONMIDDELLIJK MET ELKAAR COMMUNICEREN. WAT ZEGT DAT OVER HOE WE EERDER DACHTEN OVER DE WERELD? WAT ALS ALLES LETTERLIJK MET ELKAAR IS VERBONDEN?

Holistische dierenarts. Acupunctuur, voedingsadvies en voedingstherapie voor honden en katten.

Hoi, Ik ben Anneke

Op dit blog deel ik informatie over acupunctuur en voeding voor honden en katten. Nieuwe onderzoeken, tips en recepten zullen ook regelmatig langskomen. Veel plezier met lezen!
Vijf praktische tips om de gezondheid van jouw hond of kat te verbeteren
meer blogs